CLUSTER WISE ARTISAN SUMMARISE REPORT

Sr No. Office Name Cluster Name No of Artisans
A B C D
1
UP-GORAKHPUR-DO
Guru Kripa Sewa Sansthan 0
2
UP-GORAKHPUR-DO
Manju Mahila Karai Bunai Prashikshan Samiti 0
3
UP-GORAKHPUR-DO
Guru Kripa Sewa Sansthan 0
4
UP-GORAKHPUR-DO
Terracotta Handicraft -Gorakhpur 0
5
UP-GORAKHPUR-DO
SHRI RAM KRISHNA SWYAM SEVI SEVA SANSTHAN 0
Office Wise Total:
 
Grand Total:
 
Sr No. Office Name Cluster Name No of Artisans